MENTALE BEDRIJFSFITNESS

Want voorkomen is beter dan genezen.

Jouw werknemers zetten zich dagelijks in voor hun werk. 

De ene werknemer kan het werk makkelijk naast zich neerleggen, de andere werknemer neemt sneller het werk mee naar huis. Werk brengt in drukke tijden stress en spanning met zich mee, zeker wanneer bijvoorbeeld de thuissituatie ook de nodige aandacht vraagt.

Is het onderstaande herkenbaar?

» Je wilt goed zorg dragen voor het personeel. Je vindt het belangrijk dat je werknemers energiek en blij zijn.

» Ziekteverzuim kost klauwen met geld. Verzuim zie je helaas niet altijd aankomen.

» Bij verzuim ontstaan er problemen in de bezetting, vervanging vinden op korte termijn is niet altijd makkelijk.

» Je realiseert je dat een werknemer al langer met piekergedachten, stress en/of spanning rondloopt. Burn-out/langdurige ziekte en gespannenheid ontstaan nou eenmaal niet van de een op de andere dag.

Hoe zou het zijn als het verzuim minder hoog was op de werkvloer?

» Als stress wordt aangepakt op het moment van ontstaan en niet op het moment dat stress al is opgelopen?
» Als je niet meer snelsnel langdurige vervanging hoeft te zoeken?
» Als er tijdig wordt gepraat over een gespannen tijd van de werknemer zoals een intensieve thuissituatie in combinatie met drukte op werk en slapeloosheid.

Dat is mogelijk!

Workinglife biedt een traject van 2 workshops en hieraan aansluitend een op maat gemaakt traject van coachingsgesprekken: Toegankelijk en ronduit effectief. Een traject gebaseerd op het gedachtegoed van NLP: de coachingstool om weerbaarheid van mensen te vergroten.

De werknemer kan vrij inplanbaar en belangeloos praten over een stressvolle tijd, spelende gedachten, spanningen, gevoelens  en andere zaken en de werknemer krijgt hierin een stuk metacognitie en effectieve tools om een vicieuze cirkel aan gedachten te doorbreken en de weerbaarheid te vergroten.

Metaforisch gezien kun je beter je leven lang sporten en niet pas op het moment dat je lichaam je in de steek laat. Zo werkt dat ook met mentale fitheid: voorkomen is beter van genezen. Mentale fitheid creëer je door tijdig te praten over stress/spanning en piekergedachten en door tools te krijgen om hier krachtig mee om te gaan. 

Workinglife heeft als missie:

Streven naar energiek personeel en minder langdurig verzuim.

Resultaten van de training en coaching:

» De weerbaarheid van werknemers wordt vergroot.

» Een afname in (langdurig) verzuim.

» De drempel om over stress en spanning te praten wordt verlaagd.

» Er wordt ingespeeld op het moment dat de spanningen en stress ontstaan. Werknemers voelen zich meer ontspannen.

» Er wordt een plek gecreëerd waar werknemers/werkgevers/leidinggevenden alles kwijt kunnen wat speelt in het hoofd waarin de werknemer krachtige tools leert om om te gaan met pieker en spanningsgedachten. Dit alles op zuivere, betrouwbare en belangeloze wijze.

 

Workinglife biedt coaching op de plek van de pijl. Daar waar de stress ontstaat, niet wanneer de stress al dermate is opgelopen.
Er is ruimte voor vroege constatering en eventuele doorverwijzing.

Benieuwd hoe Workinglife dit doet? Neem contact met ons op.